Wydarzenie - Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny
27–28 czerwca 2024 r. Młyny Rothera w Bydgoszczy

Kompas Edukacji.
Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny na żywo

Zarejestruj się na wydarzenie
W dniach 27-28 czerwca 2024 roku zapraszamy Was po raz pierwszy do Wirtualnego Uniwersytetu Pedagogicznego na żywo. Zatytułowaliśmy to spotkanie Kompas Edukacji. Odbędzie się ono w wyjątkowych bydgoskich Młynach Rothera.

Uznaliśmy, że tym, czego obecnie potrzebujemy najbardziej, jest zorientowanie się w mapie
edukacyjnego świata, podobnie jak tradycyjny kompas wskazuje swym położeniem strony
świata.

Sądzimy, że takie rozwiązanie pozwoli każdej uczestniczce i każdemu uczestnikowi
tego wydarzenia na uzyskanie punktów orientacyjnych, dzięki którym możliwe będzie
stworzenie własnej mapy pozwalającej na poruszanie się w gąszczu idei, pomysłów, praktyk,
z którymi w edukacji mamy do czynienia.

Przyjmujemy, że edukacja ma miejsce w przestrzeniach pomiędzy soma, psyche i polis.
Pedagogika, która edukację czyni przedmiotem badania, stoi z kolei na „czterech nogach”:
biologicznej, psychologicznej, socjologicznej i filozoficznej. Program spotkania został
skonstruowany w taki sposób, żeby zaistniały zarówno wspomniane przestrzenie, jak i owe
„cztery nogi”.

Podczas wydarzenia:

 • będziesz miał_a możliwość wysłuchania pięciu wykładów oraz zadania pytań referent_kom i udziału w dyskusji po każdym z nich;
 • weźmiesz udział w Akademickim Zaciszu na żywo (nie będzie ono transmitowane online);
 • będziesz mógł/mogła uczestniczyć w jednym z pięciu zaplanowanych warsztatów;
 • będziesz miał_a możliwość udziału w premierze książki Michała Klichowskiego „Efekt neuro. Pedagogika i uwodzenie umysłów” (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2024), która odbędzie się podczas tego spotkania.

Szczegóły znajdziesz w programie wydarzenia.

Program wydarzenia

Czwartek, 27 czerwca 2024 r.

13.00

Rejestracja uczestniczek i uczestników, poczęstunek na dzień dobry

14.00

Rozpoczęcie: Prof. Roman Leppert – twórca Akademickiego Zacisza, Dr Konrad Ciesiołkiewicz – Prezes Fundacji Orange, Sławomir Czarnecki – Dyrektor Młynów Rothera

 

14.15–16.30

Wystąpienia – część pierwsza
Prof. UAM dr hab. Michał Klichowski: Uczenie się w czasach komercjalizacji neurotechnologii i hakowania mózgu
Magdalena Bigaj: Higiena cyfrowa w edukacji – co nauka mówi nam o wpływie urządzeń ekranowych na kompetencje kognitywne
Prof. dr hab. Ewa Filipiak: Koncepcja umysłu, kultury i edukacji – perspektywa Lwa S. Wygotskiego i Jerome S. Brunera. Co z niej wynika dla zmiany edukacji?

16.30–17.00

Przerwa kawowa

17.00–18.30

Wystąpienia – część druga
Prof. UŚ dr hab. Magdalena Szpunar: Komunikowanie bez przemocy. O języku serca jako języku włączającym
Prof. AMW dr hab Piotr Zamojski: Polis i skholē: od logiki produkcji z powrotem ku rzeczy publicznej

 

(Po każdym z wystąpień przewidziana jest możliwość zadania pytań oraz zabrania głosu w dyskusji.)

19.00–20.30

Akademickie Zacisze Na Żywo z udziałem wszystkich występujących oraz uczestniczek i uczestników wydarzenia

20.30

Kolacja

Piątek, 28 czerwca 2024 r.

9.00–10.30
 • Warsztaty (jeden do wyboru)

 

 • Czym jest higiena cyfrowa i jak wdrażać ją w życiu osób w różnym wieku?
  – prowadząca: Magdalena Bigaj

Higiena cyfrowa to chroniące zdrowie zachowania. Ale jakie to zachowania i co dokładnie chronią? Podczas warsztatu nauczymy się jak zdefiniować obszary w swoim życiu, które narażone są na negatywny wpływ internetu i porozmawiamy o tym jak tworzyć indywidualne strategie higieny cyfrowej dla osób w każdym wieku, nie tylko dzieci i młodzieży.

 

 • Podmiotowość dziecka wobec wyzwań środowiska informacyjnego i mediów cyfrowych

– prowadzący: dr Konrad Ciesiołkiewicz

 

Dzieci i młodzież ciągle jeszcze są za mało słuchani w kwestiach, które ich dotyczą. Szkoła i środowisko cyfrowe to ważna część ich codziennych doświadczeń, nabywania ważnych kompetencji. Z badań wynika także, że prawo do prywatności jest istotną wartością dla młodych. Jak szkoła i inne placówki mogą podejść do publikowania ich wizerunków w sposób, który respektowałby to prawo?  Jak poprzez swoje praktyki może uczyć cyfrowego „savoir-vivre’u”, bezpieczeństwa w sieci, a swoimi decyzjami podnosić świadomość społeczną na temat praw dziecka w środowisku cyfrowym? A może odegrać w tym kluczową rolę. Praca nad standardami ochrony małoletnich wydaje się doskonałą okazją do przemyślenia i uregulowania tych kwestii.

 

 • Jak tworzyć skuteczne programy profilaktyczne?
  – prowadząca: Aleksandra Rodzewicz

 

Podczas warsztatów porozmawiamy o tym:

– o co należy zadbać w sposób szczególny tworząc program profilaktyczny;

– jakie są rafy tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych;

– jakie są nasze doświadczenia z „Projektu Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”.

 

 • Rola Rzecznika Praw Ucznia w szkołach i w samorządzie

– prowadzący: Agata Dawidowska i Damian Jaworek


 

Z jakimi problemami zmagają się młodzi ludzie w szkole? Jak można zadbać o ich prawa? Po co są rzecznicy praw uczniowskich w szkole i samorządzie? Jak rzecznicy na różnych szczeblach mogą ze sobą współpracować? Między innymi z tymi pytaniami postaramy się zmierzyć razem z uczestnikami i uczestniczkami warsztatów. Wspólnym dla nas mianownikiem będzie dobro uczniów i uczennic.

 

 • Kreatywne pisanie sposobem na uczenie się

– prowadząca: Kinga Willim

 

Podczas warsztatu przeprowadzimy burzę mózgów i poszukamy miejsc do zastosowania metody kreatywnego pisania na różnych przedmiotach szkolnych i nie tylko. Prowadząca opowie, od czego zacząć pisanie z uczniami i skąd brać inspiracje. Przedstawi również przykłady ćwiczeń oraz sposoby ich przekształcenia na potrzeby nauki konkretnych przedmiotów. Na koniec przedyskutujemy, jak pogodzić snucie opowieści z podstawą programową.

10.30–11.00

Przerwa kawowa

11.00–13.00

Premiera książki „Efekt neuro. Pedagogika i uwodzenie umysłów” (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2024), spotkanie z autorem: prof. UAM dr. hab. Michałem Klichowskim
(Akademickie Zacisze patronuje tej książce)

13.00

Zakończenie wydarzenia

15.00 - 16.30

Bonus: spotkanie poetyckie z Magdaleną Szpunar zatytułowane „Mieszkają we mnie słowa” (spotkanie – organizowane z myślą o uczestniczkach i uczestnikach Kompasu Edukacji – odbędzie się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy, Stary Rynek 22-24)

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Nie pokrywamy kosztów dojazdu ani noclegu.

Zapraszają