O projekcie - Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny

Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny

Strona, na której się znajdujesz, jest adresowana do osób zainteresowanych samokształceniem w zakresie pedagogiki. Przyjmujemy, że pedagogika jest dyscypliną naukową, której przedmiot stanowią współcześnie procesy edukacyjne oraz dyskursy edukacyjne.

W pierwszym roku funkcjonowania Uniwersytet skupi uwagę na procesach edukacyjnych ułożonych na kontinuum człowiek – świat, w którym przyszło mu żyć.

Przyjmujemy jednocześnie, że pedagogika jest dyscypliną teoretyczno-praktyczną, dlatego publikowane tu treści są pogrupowane w trzech zasadniczych działach, obejmujących: myśl pedagogiczną, badania edukacyjne oraz praktyki edukacyjne. Towarzyszą im polecane lektury oraz sylwetki wybranych pedagożek i pedagogów.

play_movie
camera prof. Roman Leppert

zaprasza do Wirtualnego Uniwersytetu Pedagogicznego

Akademickie Zacisze

Tak, jak w murach klasycznego uniwersytetu spotykamy się w sali wykładowej, tak w cyfrowej przestrzeni zainteresowani przygotowaną ofertą gromadzą się w każdą środę o 20.00, by współuczestniczyć w spotkaniach poświęconych kolejnym procesom edukacyjnym, analizowanym z trzech różnych perspektyw.

quote_mark quote_mark

Wiedza ma naturę kreatywną a nie receptywną (jest tworzona przez jednostkę, a nie konsumowana) i jest dystrybuowana i tworzona poprzez interaktywne, dynamiczne połączenia

Dorota Klus-Stańska

To idea, która przyświeca działalniu Wirtualnego Uniwersytetu Pedagogicznego i Akademickiego Zacisza

Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny cechuje:

Ikona strzałki

Partycypacja

WUP jest nie tyle kreowany przez twórców strony, lecz współtworzony przez osoby, które chcą w jego funkcjonowaniu uczestniczyć w różnych rolach.

Ikona demokratyczność

Demokratyczność

Dostęp do oferty jest otwarty dla wszystkich, nie jest tu wymagane posiadanie świadectw, dyplomów czy certyfikatów, nie ma sprawdzianów, kolokwiów, egzaminów, by współuczestniczyć w tworzeniu tej przestrzeni, z drugiej strony nie otrzymuje się formalnych potwierdzeń (zaświadczeń itp.) dla własnej tu aktywności.

Ikona umowność

Umowność

Zanika tu podział na tych, którzy wiedzą i tych, którzy dopiero się uczą, nikt nie ma tu monopolu na mądrość, uczymy się wspólnie.

Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny cechuje:

Ikona strzałki

Partycypacja

WUP jest nie tyle kreowany przez twórców strony, lecz współtworzony przez osoby, które chcą w jego funkcjonowaniu uczestniczyć w różnych rolach.

Ikona demokratyczność

Demokratyczność

Dostęp do oferty jest otwarty dla wszystkich, nie jest tu wymagane posiadanie świadectw, dyplomów czy certyfikatów, nie ma sprawdzianów, kolokwiów, egzaminów, by współuczestniczyć w tworzeniu tej przestrzeni, z drugiej strony nie otrzymuje się formalnych potwierdzeń (zaświadczeń itp.) dla własnej tu aktywności.

Ikona umowność

Umowność

Zanika tu podział na tych, którzy wiedzą i tych, którzy dopiero się uczą, nikt nie ma tu monopolu na mądrość, uczymy się wspólnie.

next next
prev prev
Ikona kółka

Pedagogiczna Agora

Gdyby użyć metaforycznego określenia do opisania tego, co Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny ma do zaoferowania, to najkrócej można by stwierdzić, że jest on pedagogiczną agorą dostosowaną do potrzeb cyfrowej rzeczywistości, miejscem, 
w którym spotykamy się po to, żeby uczyć się od siebie wzajemnie, żeby współuczestniczyć w współtworzeniu pedagogicznej i edukacyjnej rzeczywistości.

Projekt ten realizowany jest pro publico bono, nikt nie czerpie z jego realizacji korzyści poza satysfakcją, że możliwe jest współtworzenie takiej przestrzeni.

Rada Ekspertów

W realizacji tego przedsięwzięcia pomocą służy Rada Ekspertów,
w skład której wchodzą:

dr Lidia Bielinis

Z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Monika Eilmes

Reprezentująca partnera projektu –
Fundację Orange

dr hab. Michał Klichowski

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Marek Michalak

Kierujący Instytutem Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

dr hab. Piotr Zamojski

Profesor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

prof. dr hab. Roman Leppert

Ostatecznie jednak odpowiedzialność za publikowane tu treści ponosi pomysłodawca Wirtualnego Uniwersytetu Pedagogicznego

next next
prev prev