Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski (red.): "Pedagogika. Podręcznik akademicki" - Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny

Publikacje

Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski (red.): "Pedagogika. Podręcznik akademicki"

08.10.2023

Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski (red.): „Pedagogika. Podręcznik akademicki”

"Pedagogika. Podręcznik akademicki", pod redakcją Zbigniewa Kwiecińskiego i Bogusława Śliwerskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019).


„Pedagogika jest nauką praktyczną dotyczącą wspomagania innych ludzi w ich uczeniu się i rozwoju. Jest zatem wiedzą akademicką, której podstawowe zasoby, kanon próbujemy zawrzeć w tym podręczniku. Zarazem jest też mądrością i wrażliwością. To znaczy, że studiowanie pedagogiki jest okazją do rozumnego ogarniania relacji między jednostką ludzką, jej ciałem i psychiką, jej osobowością i tożsamością a jej światem życia, jej otoczeniem przyrodniczym, społecznym, kulturowym i politycznym w bliskiej i dalszej skali. Pedagog i nauczyciel, wychowawca i opiekun – to ktoś, kto wspiera rozwój Innego, kto przewodzi ku samodzielności i tłumaczy złożone znaczenia zdarzeń i przeżyć, opowieści i symboli. Dlatego też jej/jego podstawową właściwością, trwałym „wyposażeniem” duchowym i niezbywalnym nastawieniem jest i powinna być życzliwość i ofiarność wobec innych ludzi, wrażliwość na ich problemy, współczulność wobec ich odczuć i emocji, ich indywidualnych możliwości i tempa uczenia się i rozwoju.”

Z Wstępu

Więcej o książce: