Maksymilian Chutorański „Nie(tylko)ludzkie wymiary edukacji. W stronę pedagogiki nieantropocentrycznej" - Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny

Publikacje

Maksymilian Chutorański „Nie(tylko)ludzkie wymiary edukacji. W stronę pedagogiki nieantropocentrycznej"

04.10.2023

Maksymilian Chutorański „Nie(tylko)ludzkie wymiary edukacji. W stronę pedagogiki nieantropocentrycznej”

Książka Maksymiliana Chutorańskiego z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego: „Nie(tylko)ludzkie wymiary edukacji. W stronę pedagogiki nieantropocentrycznej” (Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020).


Ta książka jest próbą uznania ról, jakie pełnią nie-ludzie w powstawaniu, trwaniu i zmianach tego, co edukacyjne. Jest o tym, że edukacja jest zapraszaniem do współpracy tego, co żyje (na różne sposoby), i tego czemu takiego statusu odmawiamy. Jest o tym, że edukacja nie(tylko) ludzka to nadzieja na zmiany w świecie, które są dobre, ale jednocześnie takie, których do końca zaplanować się nie da, bo niewiele o nich wiemy. Chodzi w niej o piękne ryzyko, jak pisał Gert Biesta.
Ze wstępu

Więcej o książce: