Mirosława Nowak-Dziemianowicz: Szkoła jako przestrzeń uznania - Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny

Publikacje

07.11.2023

Mirosława Nowak-Dziemianowicz: Szkoła jako przestrzeń uznania

Mirosława Nowak-Dziemianowicz: Szkoła jako przestrzeń uznania. WN PWN, Warszawa 2020.


Profesor Mirosława Nowak-Dziemianowicz opublikowała następujące autorskie monografie: „Małżeństwo wobec rozwodu”, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994; „Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły”, Toruń: Adam Marszałek, 2001; „Doświadczenia rodzinne w narracjach: interpretacje sensów i znaczeń”, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002; „Oblicza edukacji: między pozorami a refleksyjną zmianą”, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2015; „Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności” (wyd. 2), Kraków: Impuls, 2014; „Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości”, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2016; „Szkoła jako przestrzeń uznania”, WN PWN, Warszawa, 2020. Ostatnio Pani Profesor opublikowała w Wydawnictwie Petrus książkę „W świecie zapomnianych wartości. Bajki terapeutyczne”, Kraków 2023.