Bogusław Śliwerski: (Kontr-)rewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych - Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny

Publikacje

23.10.2023

Bogusław Śliwerski: (Kontr-)rewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych

Bogusław Śliwerski: (Kontr-)rewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020


Profesor Bogusław Śliwerski opublikował dotychczas:
– 45 monografii autorskich (w tym 8 współautorskich),
– 7 tomów podręczników akademickich.
Był redaktorem:
– 11 przekładów prac zagranicznych,
– 22 monografie zbiorowe zostały opublikowane pod Jego redakcją (w tym 13 współredakcją).
Redagował:
– 16 tomów serii steinerowskiej,
– 18 tomów serii KNP PAN „Pedagogika Nauce i Praktyce”,
– 3 tomy nowej serii „Drogowskazy (w) edukacji”,
– 2 tomy z serii „Kultura szkoły” we współredakcji z Ewą Bochno (po śmierci Prof. Marii Dudzikowej).
Ponadto jest autorem 13 publikacji popularnonaukowych (głównie dla harcerstwa i w blogosferze).
W latach 90. XX wieku dzięki Niemu ukazała się seria 6 wykładów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (T. Hejnicka-Bezwińska, E. Białek, J. Bińczycka, R. Łukaszewicz, A. Nalaskowski, M. Dudzikowa).