Maksymilian Chutorański - Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny

04.10.2023

Maksymilian Chutorański

Podejmuje problemy z zakresu filozofii i teorii edukacji, pedagogiki krytycznej, jest współtwórcą koncepcji pedagogiki rzeczy, przedmiot zainteresowań M. Chutorańskiego stanowią także pedagogiczne i edukacyjne aspekty posthumanizmu.

Maksymilian Chutorański

Maksymilian Chutorański, pedagog. W 2005 roku ukończył studia pedagogiczne. Doktoryzował się w 2011 roku na podstawie rozprawy: „Pojęcia i konteksty wychowania w pracach Michela Foucaulta” (promotor: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak).

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2022 roku na podstawie książki „Nie(tylko)ludzkie wymiary edukacji. W stronę pedagogiki nieantropocentrycznej” (Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020). Pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

W Jego dorobku naukowym wyodrębnić można kilka wyłaniających się obszarów/pól badawczych. Podejmuje problemy z zakresu filozofii i teorii edukacji, pedagogiki krytycznej, jest współtwórcą koncepcji pedagogiki rzeczy, przedmiot zainteresowań M. Chutorańskiego stanowią także pedagogiczne i edukacyjne aspekty posthumanizmu. Na szczególną uwagę zasługuje projekt pedagogiki nieantropocentrycznej, przedstawiony we wspomnianej wyżej książce.

Więcej informacji o Maksymilianie Chutorańskim i Jego dorobku naukowym: