Krzysztof Rubacha - Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny

17.10.2023

Krzysztof Rubacha

Przedmiot naukowych zainteresowań Profesora stanowią: metodologia badań społecznych, modele jakościowej analizy danych, wielozmiennowe modele ilościowej analizy danych, edukacja moralna, gender studies.

Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha – dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczący Rady Dyscypliny Pedagogika w tymże Uniwersytecie, przewodniczący Sekcji Metodologii Badań Pedagogicznych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, redaktor naczelny czasopisma Przegląd Badań Edukacyjnych.

Przedmiot naukowych zainteresowań Profesora stanowią: metodologia badań społecznych, modele jakościowej analizy danych, wielozmiennowe modele ilościowej analizy danych, edukacja moralna, gender studies.

Autor książek:

Pełnienie roli nauczyciela a realizacja zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000;

Płeć kulturowa nauczycieli: funkcjonowanie w roli zawodowej (wspólnie z M. Chomczyńską-Rubacha, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2007);

Metodologia badań nad edukacją (WAiP, Warszawa 2008).

Więcej informacji o dorobku naukowym Profesora Krzysztofa Rubachy:

https://omega.umk.pl/info/author/UMKe1a3dc1e48521511d1bc1517ebe4874c0b133b1421513dda6482d2f6bae1a6ae/?tab=publications&lang=pl&p=ykz&pn=1

https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=19084&_k=cps9ui

https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof-Rubacha