Pytanie o polską pedagogikę współczesną - Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny

Myśl pedagogiczna

Liść
emblem_mysl-pedagogiczna

11.10.2023

Pytanie o polską pedagogikę współczesną

Jak zmieniała się polska pedagogika w trakcie ostatnich sześćdziesięciu lat? Jaki jest status pedagogiki jako nauki? Czy jest ona nauką teoretyczną, teoretyczno-praktyczną czy praktyczną?


Jak zmieniała się polska pedagogika w trakcie ostatnich sześćdziesięciu lat?

Czy ewolucję polskiej pedagogiki da się opisać terminami: ortodoksja – heterodoksja – heterogeniczność?

Jaki jest status pedagogiki jako nauki? Czy jest ona nauką teoretyczną, teoretyczno-praktyczną czy praktyczną?

Czy edukację (stanowiącą przedmiot pedagogiki) da się przekrojowo analizować stosując dekaedr (inaczej dziesięciościan) opracowany przez Profesora Zbigniewa Kwiecińskiego w latach 80-tych XX wieku? Na ile ówczesna propozycja pozostaje dziś aktualna?

W latach 90-tych ubiegłego wieku Profesor Z. Kwieciński pytał: I cóż po pedagogu w zbójeckich czasach? W jakich czasach przyszło nam żyć współcześnie? Co w tych czasach może pedagog?

To tylko niektóre pytania, które pojawią się w trakcie rozmowy z Profesorem Zbigniewem Kwiecińskim w Akademickim Zaciszu, które stanowi aulę Wirtualnego Uniwersytetu Pedagogicznego.