Pytanie o badania edukacyjne - Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny

Badania edukacyjne

emblem_badania-edukacyjne

19.10.2023

Pytanie o badania edukacyjne

Punktem wyjścia analizy jest pokazanie napięcia między badaniami teoretycznymi i praktycznymi. To napięcie oznacza, że bez teorii nie ma badań praktycznych, a bez badań praktycznych nie mogą powstać żadne teorie.


Stawiając pytanie o badania edukacyjne (badania nad edukacją) warto sięgnąć do artykułu Profesora Krzysztofa Rubachy, zatytułowanego „Warunki kierujące rozwojem metodologii badań w naukach pedagogicznych. Teoretyczność i praktyczność badań”, który został opublikowany w czasopiśmie Studia z Teorii Wychowania (2021, nr 1, ss. 11-25).

W abstrakcie Autor pisze:

„Celem artykułu jest sformułowanie metodologicznych uwarunkowań rozwoju nauk pedagogicznych, w tym procedur metodologicznych stosowanych przez te nauki. Punktem wyjścia analizy jest pokazanie napięcia między badaniami teoretycznymi i praktycznymi. To napięcie oznacza, że bez teorii nie ma badań praktycznych, a bez badań praktycznych nie mogą powstać żadne teorie. Kolejne części artykułu ukazują uwarunkowania związane z badaniami eksploracyjnymi i weryfikacyjnymi oraz z rodzajami wyjaśnień obecnymi w naukach społecznych. Uwarunkowania te są jednocześnie pokazane jako kierunki rozwoju metodologicznego nauk pedagogicznych.”

Artykuł dostępny jest pod adresem:

https://sztw.chat.edu.pl/resources/html/article/details?id=215238